Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru SVJ dne 22.9.2016

5. 10. 2016

ZÁPIS

schůze výboru SVJ domu Cholupická 688 až 693, Praha 4 ze dne 22. 9. 2016

 

Přítomní členové výboru:   Krejčí, Husák, Čechlovská, Mayer, Grünerová, Krtek, Mítová

Hosté:Grüner, Semecký

Program:   1. Dokončení zateplení přízemí domu

2. Termín shromáždění; stanovy SVJ; nová pojistná smlouva

3. Kácení stromů v okolí domu

4. Předplatné časopisů Výbor a služba Katastr SVJ

5. Odběr tepla

6. Vyklízení sklepů

7. Řešení radiátorů v bytě Tlachových

8. Různé

Ad 1)

Výbor schválil přípravu dokončení zateplení přízemí domu. Součástí bude i výměna sklepních oken –je třeba zjistit potřebné náležitosti a podmínky tj.: nutnost staveb. povolení, vyjádření hasičů, cenovou nabídku – tímto úkolem pověřil výbor SVJ firmy Semecký.

Členové výboru SVJ se seznámí s možným způsobem řešení vstupů do domu – tloušťka desek, barva omítky, obložení.

 

Ad 2)

p. Krejčí navrhuje

a) projít se zástupci firmy Semecký pasáže stanov, které se týkají hospodaření

b) po té požádat  p. Klenovského o posouzení návrhu stanov a tuto práci finančně odměnit

Závěr:Výbor SVJ s oběma návrhy souhlasí.

Výbor rozhodl, že shromáždění SVJ se bude konat 22. 11. 2016, od 19.00 v jídelně ZŠ Písnická.

 

Ad 3)

p. Krejčí seznámil přítomné s žádostí o odstranění stromů v okolí domu ( břízy, borovice  lípa, břízy, chvojka. Žádost bude odeslána na Magistrát hl.m. Prahy

 

Ad4)

výbor nereflektuje na nabídky předplatného nabízeného časopisu „Výbor“ a službu „Katastr SVJ“

 

Ad 5)

p. Semecký informoval o výzvě teplárny naplánovat si odběr tepla pro nadcházející sezonu.

Závěr: Výbor souhlasí s tím, aby potřebné návrhy vycházely z průměrné spotřeby za posledních 16 let.

 

Ad 6)

Kontejner s odpadem ze sklepů v č. 692 byl odvezen. V současné době se cena řídí váhou naplněného kontejneru + ujeté km a čas řidiče.  Váha odvezeného odpadu byla 1,41 t; cena celkem byla 6.104 Kč. Odvoz odpadu z dalších vchodů bude proveden během října. Odvoz elektronického odpadu je zdarma, platí se jen vzdálenost a řidič.

 

Ad 7)

p. Krejčí a Grüner informovali o tom, Tlachovi /byt pod nezateplenou střechou/ žádají o výměnu radiátorů v kuchyni a vedlejším pokoji za větší, protože v obou místnostech mají jen metrové.

Závěr: Budou osazeny radiátory o délce 1,6 m, tj. v souladu s projektem rozvodů tepla.

 

Ad 8)

 1. p. Grüner uvedl, že s pomocí inspekční kamery a následné opravy byla odstraněna závada v bytě Sukových; ke stejnému účelu byla použita i v bytě u Trhlíkových.

 2. Výbor pověřil p. Grünera, aby objednal inspekci dešťových svodů a napojení na​ kanalizaci

 3. P. Grünerová shrnula požadavky k rekonstrukci el. rozvodů ve společných částech domu:

 • odstranění závad, které vyplynuly z minulé revize

 • výměna hlavních  el. jističů k bytům na chodbách a přívody do bytových rozvodnic

 • výměna vypínačů, sklep. světel, osvícení schodiště

 • výměna domácích telefonů včetně venkovních zvonkových tabel

Závěr: Je třeba zjistit v jednotlivých vchodech zájem o elektrické otvírání hlavních dveří z bytu; zjistit cenu nové rozvodné „skříně“ na chodbách.

Cenové nabídky zajistí firma Semecký.

 1. p. Grünerová

 • oznámila, že od 4.10. 2016 bude probíhat revize plynu v bytech; nájemníci budou předem informování o konkrétním termínu

 • přednesla žádost BD o pořízení výpisu nájemníků s trvalým bydlištěm v č. 689 – 693. Žádosti výbor  vyhověl a požádá místní úřad o výpis trvale hlášených osob.

 • informovala o povinnosti zajistit správné označení domu, nyní katastrální část Kamýk, zjistí cenu nových tabulí

 • informovala o vyplacení všech přeplatků, stavu v úhradách nedoplatků a způsobu vymáhání neuhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2015

 • v č. 690 se někdy v některých patrech neotvírají výtahové dveře; potřebná součástka již byla objednána / je možné ji získat jen v zahraničí/

 1.  Výbor SVJ apeluje na vlastníky/ nájemníky, aby v případě pronajímání bytů plnili oznamovací  povinnost  (současné stanovy  čl. VII odst 2k) a ohlašovali jména a data  narození nájemců včetně dětí !

 

Zapsala: M. Mítová